TÜRKÇE
ENGLISH
Net Yapı Ürün Markaları
 • MAXIDRAIN
  MAXIDRAIN Yeşil Çatı Sistemleri , yaşanabilir alanlar yaratırken ekonomik ve çevresel faydalar sunmaktadır. Yeşil çatı sistemleri sayesinde günümüzde beton ormanlarının etkilerini azaltarak insanların, bitkilerin ve hayvanların yaşayabileceği yeni ve dost canlısı mekanlar oluşturulur. Bitkilendirme başladıktan kısa süre sonra kuşlar, kelebekler ve diğer canlılar buraları yuva edinir. Yeşil çatılar suyu tutarak ve yeniden kullanarak kanalizasyon sistemine aşırı yüklenilmesini önler ve dengeli bir su yönetimi sağlar. İç ve dış mekanda kışın ve yazın oluşan ısı farklılıklarını azaltır. Birçok kirlilik, yeşil çatılar tarafından emilir. Işık kirliliği dahi bir nebze önlenir. İnsanoğlunun güneş enerjisinden en iyi faydalanabilmesi, bitkilerin fotosenteziyle mümkündür. Tüm bu çevresel faydaların yanı sıra yeşil çatıların ekonomik faydaları da ön plana çıkmaktadır. Yeşil çatı, bir yapının boyutlarını arttırmadan değerini arttırır. Ayrıca bu sistemler, bina sahibinin çevreye olan duyarlılığının bir göstergesidir.
 • DUPONT
  Net Yapı, Dupont Typar Geotekstil keçelerinin Türkiye Distribütörü olarak kalite ve hizmet konularından ödün vermeden ve geosentetikler konusunda sahip olduğu tecrübeleri paylaşarak projelere çözümler üretmeyi kendine ilke edinmiştir. DuPontTM Typar® SF Geotekstil keçeleri, ısıl bağlı kesintisiz liflerle %100 polipropilenden imal edilmiş örgüsüz keçelerdir. Sadece uygulama sırasında oluşan gerilimlere izotropik (her yöne aynı) direnç gösterebilen geotekstiller, kullanım ömrü boyunca kendinden beklenen özelliklerini koruyabilir. Piyasadaki diğer keçelerin aksine, gramajından bağımsız 3 kat daha fazla enerji soğurma/emme kapasitesi sağlar. DuPontTM Typar® geosentetiklerinin rakipsiz bir şekilde sergilediği üstün mühendislik başarısı ve sağladığı kalite standartları, Typar® geosentetiklerinin inşaat mühendisliği ve yapı projeleri için uzun süreli güvenilir bir performans sağlamasının nedenlerinden sadece ikisidir. DuPont Typar geotekstillerinin ana kullanım amaçları ; Ayırıcı tabaka, Stabilizasyon, Filtreleme, Koruma ve Drenaj olarak sıralanabilir.
 • MAXISTUD F
  Yeşil bahçe sistemleri için özel olarak tasarlanmış olan MAXISTUD F , yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) üretilmiştir ve levhaların üzerine özel delikler açılmıştır. Kabarcıklar, yüksek miktarda su rezervine imkan sağlarken, suyun fazla kısmının drenajı sağlanır. Böylece depolanan su, toprağı nemlendirerek bitki köklerinin nemlenmesini sağlar ve suyun fazlası atılarak bitki köklerinin çürümesi önlenmiş olur. Günümüzde gitgide yaygınlaşan yeşil çatıların faydaları oldukça fazladır. Çevreci bir sistem olarak yeşil çatı sistemleri, ısı yalıtımına katkı sağlar, çatıları yüksek ısı farklarından korur, mekanik darbelere karşı su yalıtımını korur, havadaki toz ve is miktarını azaltır, ses izolasyonuna katkı sağlar, su yalıtımını UV ışınlarından korur ve yalıtım tabakasına gelen hidrostatik basıncı düşürür. Yeşil çatı sistemleri, yüksek yaşam kalitesinin yanı sıra doğal çevreye sahip evler meydana getirerek yapıya değer katar. Ayrıca suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağladığı için doğal kaynakların da boşa harcanmasını engellemiş olur.
 • KMAT
  KMat, ekstrüde edilmiş tekli liflerin iç içe girerek birbirlerine kaynaklanmasıyla elde edilmiş üç boyutlu bir erozyon kontrol geomatıdır. Üç boyutlu yapısı ve %90’ı aşan boşluk oranıyla daneli maddelerle, özellikle de toprakla çok rahat dolgunluğa ulaşabilir. Üretim safhasında standart geomatlar, yapılacak uygulamadaki ihtiyaca göre belirli özelliklerin arttırılması için diğer geosentetiklerle birleştirilebilmektedir. Dağlık ve yamaç alanların aşırı kıraçlaşma ve bu alanların ihmali maalesef günümüzde heyelan, sel ve çamur kayması vakalarını arttırmıştır. Yüzey erozyonunun önlenmesi, modern çevre korumasının temel bir parçasıdır. Kmat, erozyona maruz olan küçük parçacıkları rüzgar ve suyun aşındırıcı etkilerine karşı bir arada tutar, bitki tohumlarının alt tabakada yeşermesine izin vererek yüzeyin bitkilendirmeye uygun hale gelmesini sağlar. Net Yapı, çeşitli erozyon kontrol yöntemlerine cevap verebilecek çok yönlü çözümler sunmaktadır.
 • QDRAİN AQUA CONTROL
  Ne zaman yeni bir bina tasarlasak veya inşa etsek bu binanın toprakla temas halinde bulunacağını aklımızdan çıkarmamız lazım. Ne zaman yeni bir bina tasarlasak veya inşa etsek bu binanın toprakla temas halinde bulunacağını aklımızdan çıkarmamız lazım. Ne zaman yeni bir bina tasarlasak veya inşa etsek bu binanın toprakla temas halinde bulunacağını aklımızdan çıkarmamız lazım. Eğer bir Lorem Ipsum pasajı kullanacaksanız, metin aralarına utandırıcı sözcükler gizlenmediğinden emin olmanız gerekir. İnternet'teki tüm Lorem Ipsum üreteçleri önceden belirlenmiş metin bloklarını yineler. Bu da, bu üreteci İnternet üzerindeki gerçek Lorem Ipsum üreteci yapar. Bu üreteç, 200'den fazla Latince sözcük ve onlara ait cümle yapılarını içeren bir sözlük kullanır. Bu nedenle, üretilen Lorem Ipsum metinleri yinelemelerden, mizahtan ve karakteristik...
 • XGRID
  Xgrid geogridleri, PET, PVA ve FG (cam elyaf) olmak üzere kullanım yerlerine göre farklı seçenekler sunmaktadır. Geogridler, çoklu donatılama uygulamaları için kullanılabilirler. Her projenin ihtiyaçlarına göre her bir ürün yeniden tasarlanabilir. Xgrid PET ve PVA ; toprak yapıların donatılmasında, kara ve demiryolu banketlerinin altındaki yükün donatılması ve dağıtılmasında, düşük yük kapasiteli toprak zemine inşa edilmiş park ve meydan gibi alanların altındaki yükün donatılması ve dağıtılmasında kullanılır. Xgrid FG (cam elyaf) ise özellikle yolların yıpranan tabakalarının donatılmasında tavsiye edilir. Net Yapı, müşterilerine ürün seçiminden uygulamaya kadar destek olmak amacıyla bünyesinde çalışan mühendisler ile üretici firmalar arasında bir köprü vazifesi görerek derinlemesine bir araştırma ve son teknoloji yazılım kullanan üretici firmalarla olan işbirliği sonucu geosentetik alanında herhangi bir uygulama için güvenilir çözümler sunar.
 • BENDA
  Hücresel dolgu sisteminde (Geocell) kullanılan malzeme yüksek yoğunluklu polietilenden (PE-HD) üretilmiş olup farklı yüksekliklerdeki (50, 75, 100, 150, 200, 250mm) çeşitleriyle kullanım yerlerine göre çeşitlilik göstermektedir. Malzemenin yüzeyi pürüzsüz, pürüzlü ve delikli olmak üzere üç tipten oluşmaktadır. Malzeme şeritler halinde olup, şeritler iki ucundan tutulup açıldığında bal peteğine benzer bir hal almaktadır. Şeritler yan yana eklenerek kullanılmaktadır. Hücrelerin içi kullanım amacına ve yüzey yüküne göre farklı malzemeler ile (kum, çakıl, toprak, öğütülmüş taş, beton vs.) doldurulabilir. Başlıca kullanım yerleri ; alt temel güçlendirme (endüstriyel ve normal binaların temellerinde, karayollarında ), yüzeysel erozyondan etkilenen eğimli yüzeylerin stabilizasyonu, dere yatakları ve hendek stabilizasyonu, istinad duvarı inşaatı ve yeşil çatı uygulamalarıdır. Zemin güçlendirme ve iyileştirme gereken alanlarda geocell hücresel dolgu sistemleri rahatlıkla kullanılır.
 • NETDRAIN
  NETDRAIN kabarcıklı yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) levhalar, mekanik basınca ve kimyasallara karşı dirençlidir. Temel perdelerinde dolgu esnasında su yalıtımını oluşabilecek mekanik hasarlardan korumak için, temelde grobeton yerine veya istinad duvarlarında kullanılır. Ayrıca teraslarda ve yeşil bahçe uygulamalarında da kullanılır. Kabarcıkların lineer yapısı, diğer diagonal drenaj levhalarına göre suyun yukarıdan aşağıya doğru daha kolay ve daha hızlı drenajını sağlar. NETDRAIN, temel perde uygulamalarında kabarcıklı yapısı nedeniyle bir hava sirkülasyonu sağlayarak duvarın kuru kalmasına ve suyun drene edilmesine imkan tanır. Başlıca kullanım yerleri, Temel Perde ve İstinad Duvarları, Düz Çatı ve Teraslar ve Yeşil Bahçe uygulamaları olarak sıralanabilir. Günümüzde klasik tuğla duvar ya da grobeton maliyetleri ile kıyaslandığında, NETDRAIN Drenaj levhaları hem ekonomik hem de doğru çözümler sunarak ön plana çıkmaktadır.
 • TEFOND
  TEFOND SYSTEM Kenetli drenaj levhaları, hiç şüphe yoktur günümüzde su yalıtımı ve suyun güvenli bir şekilde tahliyesi için en uygun üründür. Yeni bir buluş olan Tefond’a özel mekanik kenet sistemi sayesinde drenaj levhalarının uygulama alanları genişlerken, hızlı ve kusursuz bir montaj sağlanmıştır. Tefond’un geliştirdiği özel mekanik birleşimi, diğer drenaj levhalarının aksine düşey olarak kullanım avantajı sağlar. Tefond’un özel kenet sistemine ek olarak ayrıca birleşim yerlerinde kendinden yapışkanlı bitüm bantlı tipleri de ek yerlerinden su geçişinin engellenmesine yardım ederek sistemin adeta ikinci bir yalıtım gibi davranmasını sağlar. Tefond sayesinde yapınız suya karşı güvence altındadır. Tefond Sistem Drenaj Levhalarını diğerlerinden ayıran bir özelliği de çok yüksek basınç dayanımına sahip olmasıdır. Bu nedenle klsik kullanımının yanı sıra derin temel perdelerinde, tünel inşaatlarında, su kanallarında, demiryollarında ve karayollarında da rahatlıkla kullanılabilir.
 • DILAFIX
  Dilatasyon derzi betonarme, çelik veya kagir yapılarda yapı öğelerinin genleşme, kısalma veya oturmalardan dolayı binada meydana gelecek hasarları önlemek için bırakılır. Bu nedenle doğru profil seçiminde yeterli dikkat gösterilmelidir. Yanlış seçim yüzey kaplamasında çatlaklara, kenarlarda kırılmalara neden olur.Doğru dilatasyon profili seçimi için cevaplanması gereken sorular; Dilatasyon açıklığı, kaplama altı ya da kaplama üstü profilin kullanılacağı,(Eğer henüz zeminin veya duvarın kaplaması (şap,sıva,vs..) yapılmamışsa kaplama altı kullanmak sadece fitiller görüneceği için daha estetik olacaktır),kaplama altı profil kullanılacaksa kaplama yüksekliği, zemin profillerinde yük taşıma kapasitesi (Yaya yükü,otomobil yükü, kamyon yükü, forklift yükü,vs..), yatay hareket kabiliyeti (+-w) (Yumuşak zeminlerde daha da önem taşır), ve kimyasal etkiye (Kullanılacak yerde herhangi bir kimyasal etkiye-kimya endüstrisi,süt fabrikası vs..) maruz kalıp kalmayacağıdır. Doğru ürün seçimi için Net Yapı engin tecrübesiyle her zaman hizmetinizdedir.
 • DECCOFIX
  Net Yapı, odalardaki geçişlerde parkeden parkeye veya parkeden seramiğe geçerken oluşabilecek olan kot farkını almak ve iki zemin kaplama malzemesini birleştirmek amacıyla ürettiği eşik profillerini pazara sunmaktadır. Eşik geçiş ve parke bitim profillerinin yanı sıra seramik bitim profilleri, merdiven burun profilleri, genleşme derz profilleri, köşe koruma profilleri ve alüminyum süpürgelikler ile dekorasyon profillerinde geniş ürün yelpazesinin yanı sıra gümüş, altın ve bronz eloksal çeşitleri ve bazı ürünlerde ahşap desen kaplamalı aluminyum olarak akçaağaç, kayın, armut, kiraz, ceviz, meşe, ve maun alternatifleri ile hizmetinizdedir. Ayrıca özel ihtiyaçlarınız için yüksek metrajlarda detaylarınıza uygun profillerin dizaynı ve üretiminin gerçekleştirilmesiyle özel detaylarınızın çözümünde de her zaman yanınızdadır. Dekorasyon profilleri ile ilgili özel detaylarınız için lütfen merkezimiz ile temasa geçiniz.
Net Yapı Haberler
Net Yapı Kimdir ?

Net Yapı,  Yeşil çatı sistemleri ve peyzaj ürünlerinde sistem çözümleri ve teknik destek sağlayarak ülkemizde de yaygınlaşmaya ve büyük projelerd...

devamı...

chanel outlet online barbour sale USA replica burberry scarf barbour outlet
nike blazer ebay, tiffany & co prezzi, nike air max 90, air jordan future, nike air force 1 prezzo, tiffany brissette, ray ban outlet, hollister saldi estivi 2013, nike shox oz femme, tiffany & co wikipedia,